Chăm sóc khách hàng

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ONLINE SIM MỚI

(Gửi qua app Chat CSKH - ĐĂNG KÝ NHANH 5 PHÚT)

Bước 01 : Hình ảnh cmnd mặt trước + serial sim gốc chụpchung11.png (474 KB)
 
 
 
 
 
 
Bước 02 : Hình ảnh cmnd mặt sau + Ảnh chân dung KH theo đúng quy định

33.png (620 KB)

22.png (220 KB)

 
 
| Mới nhất